RSS Nieuws

 • ECLI:NL:GHSHE:2020:2022 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 30-06-2020, 20-003389-17 3 juli 2020
  Fiscale fraudezaak en witwassen. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het feitelijk leidinggeven aan het valselijk opmaken van een administratie en het niet voeren van een administratie overeenkomstig de daaraan bij of krachtens de belastingwet gestelde eisen. Een kringloopstichting heeft de administratie valselijk opgemaakt door daarin een... […]
 • ECLI:NL:RBNNE:2020:2314 Rechtbank Noord-Nederland, 26-06-2020, 20/1324 3 juli 2020
  beroep tegen het uitblijven van een dwangsombesluit gegrond Meer informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2020:2314&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
 • ECLI:NL:RBMNE:2020:2357 Rechtbank Midden-Nederland, 25-06-2020, UTR 19/4291 3 juli 2020
  WOZ waarde van hoekwoning. Vergelijkingsmethode. Verweerder heeft aannemelijk gemaakt dat de door hem vastgestelde waarde niet te hoog is vastgesteld. Beroep ongegrond. Meer informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:2357&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
 • ECLI:NL:RBMNE:2020:2356 Rechtbank Midden-Nederland, 25-06-2020, UTR 19/4801 3 juli 2020
  WOZ waarde woning. Beroepsgronden van eiser slagen niet. Verweerder heeft aannemelijk gemaakt dat de waarde niet te hoog is vastgesteld. Beroep ongegrond. Meer informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:2356&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
 • ECLI:NL:PHR:2020:616 Parket bij de Hoge Raad, 18-06-2020, 19/04950 3 juli 2020
  Moet de BPM bij herinvoer van een gebruikte auto worden berekend op basis van de historische BPM of op basis van de herrekende werkelijke waarde van eerdere in- en uitvoer? Belanghebbende heeft beroep in cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 17 september 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:7585 inzake nageheven BPM. Op 17 juli 2013... […]
 • ECLI:NL:PHR:2020:615 Parket bij de Hoge Raad, 17-06-2020, 19/03617 3 juli 2020
  A-G Ettema gaat in deze conclusie in op de vraag of het recht van de Europese Unie dwingt de werking van het vertrouwensbeginsel in omzetbelastingzaken te beperken. In het bijzonder gaat het erom of is toegestaan gewekt vertrouwen te honoreren als dit tot een andere uitkomst leidt dan het strikt toepassen van de wet. Daaraan... […]
 • ECLI:NL:PHR:2020:614 Parket bij de Hoge Raad, 17-06-2020, 19/03185 3 juli 2020
  A-G Ettema concludeert over een zogenoemd belastingbesparend schoonmaakmodel dat bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch op de klippen is gelopen. In cassatie zijn drie kwestie aan de orde: (i) de uitleg van het vereiste van verwevenheid in organisatorisch opzicht voor de fiscale eenheid omzetbelasting, (ii) de bescherming die een belastingplichtige kan ontlenen aan een beschikking fiscale eenheid…... […]
 • ECLI:NL:HR:2020:1181 Hoge Raad, 03-07-2020, 19/03999 3 juli 2020
  Artikel 16 AWR, nieuw feit, bevestiging van vermoeden bij uitblijven van antwoord op vragen. Meer informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2020:1181&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
 • ECLI:NL:HR:2020:1180 Hoge Raad, 03-07-2020, 19/03998 3 juli 2020
  Artikel 16 AWR, nieuw feit, bevestiging van vermoeden bij uitblijven van antwoord op vragen. Meer informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2020:1180&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
 • ECLI:NL:HR:2020:1196 Hoge Raad, 03-07-2020, 19/00912 3 juli 2020
  HR verklaart het beroep in cassatie gegrond. Meer informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2020:1196&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken