RSS Nieuws

 • Vooraankondiging arresten Hoge Raad 24 januari 2020 21 januari 2020
  Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 24 januari de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen. Via de link van het NTFR-nummer kunnen NTFR-abonnees de samenvatting van de uitspraak bekijken. Nog geen abonnement op het NTFR?... […]
  Anne-Marie Noordenbos
 • Geen uitkering verzuimverzekering voor statutair bestuurder 21 januari 2020
  Een werkgever is gedurende maximaal 104 weken verplicht om loon door te betalen aan een zieke werknemer. Een werkgever kan hiervoor een verzuimverzekering afsluiten. De arbeidsongeschikte werknemer moet dan wel voldoen aan de definitie van werknemer zoals omschreven in de polisvoorwaarden. Een werkneemster was tot 25 januari 2018 bij een B.V. in dienst als administratief... […]
  Michel Halters
 • Karakter van rente bij earn-outregeling is van belang 21 januari 2020
  De rentevergoeding die is overeengekomen in het kader van een earn-outregeling valt onder de deelnemingsvrijstelling. Is de rente verschuldigd vanwege een te laat betaalde earn-outtermijn? Dan valt het rentebedrag niet onder de deelnemingsvrijstelling en is het belast bij de verkoper. Winstafhankelijke overdrachtsprijs Bij de onderhandelingen over de verkoopprijs van de aandelen in een B.V. of... […]
  Remco Latour
 • PvdA wil zelfstandige net zo duur maken als werknemer 21 januari 2020
  De PvdA wil het kostenverschil tussen werknemers en zelfstandigen flink verkleinen met behulp van een belastingverhoging voor bedrijven van € 4,5 tot 9 miljard per jaar, aldus De Volkskrant. Deze belasting kunnen bedrijven terugverdienen als zij werknemers in vaste dienst nemen. De rest van de opbrengst van de belastingverhoging is nodig voor een nieuwe collectieve... […]
  Anne-Marie Noordenbos
 • Informele kapitaalstorting bij wetenschap oninbaarheid huur 21 januari 2020
  Wist een belastingplichtige op het moment van bijschrijven in rekening-courant van een huurvordering, dat de huurder deze nooit zal betalen? Dan is in wezen sprake van een informele kapitaalstorting. De belastingplichtige kan geen voorziening vormen voor oninbaarheid. Een B.V. verhuurde machines en overige roerende zaken aan een dochtermaatschappij. Die dochtermaatschappij bleef de huur schuldig in... […]
  Michel Halters
 • Onderhandelingen belastingverdragen in 2020 21 januari 2020
  Het ministerie van Buitenlandse Zaken publiceert ieder kwartaal een overzicht van landen waarmee onderhandelingen over een belastingverdrag lopen. In aanvulling op het door het ministerie van Buitenlandse Zaken gepubliceerde overzicht, zal Nederland in 2020 gesprekken proberen te (her)starten met Australië, Aruba, India, Israël, Mozambique, Senegal en Thailand. In 2020 zal Nederland reeds geïnitieerde gesprekken voortzetten... […]
  Anne-Marie Noordenbos
 • Scale-up Tax Bootcamp 20 januari 2020
  Overgewaaid vanuit Silicon Valley, zijn Scale-ups niet meer weg te denken uit het Nederlandse MKB. Waar hebben we het eigenlijk over? Jonge – in de regel technologische – bedrijven op zoek naar een schaalbaar businessmodel. Met andere woorden: bedrijven met groeipotentieel en dus advieskansen! Tijdens dit event delen vier jonge specialisten hun kennis en ervaring... […]
  redactie
 • Met recht stressvrij werken en waarom hardlopen hierbij kan helpen 20 januari 2020
  Lange vergaderingen, krappe deadlines, moeilijke juridische vraagstukken én ook nog eens uw verplichte opleidingspunten moeten halen. Kortom: STRESS! Sdu zorgt ervoor dat u stressvrij verder kunt, de balans weet te vinden én dat u tegelijkertijd 4 opleidingspunten binnen heeft op een vernieuwde en verfrissende manier. De cursus wordt gegeven door veelvoudig marathonloper, coach en hardlooptrainer... […]
  redactie
 • Navordering vanwege theoretisch juiste aangifte 20 januari 2020
  Wordt in een overlijdensaangifte inkomstenbelasting van de partner van een dga geen melding gemaakt van inkomen uit aanmerkelijk belang? Dan hoeft die aangifte niet verkeerd te zijn. Inkomensbestanddelen uit aanmerkelijk belang zijn gemeenschappelijke inkomensbestanddelen die partners vrijelijk onderling kunnen verdelen. In 2012 overleed de echtgenote van een dga. Door het overlijden werd de wettelijke gemeenschap... […]
  Michel Halters
 • Hanneke Kroonenberg bestuurslid FFP 20 januari 2020
  Hanneke Kroonenberg, hoofd Kenniscentrum bij Van Lanschot, is per 1 januari 2020 benoemd tot bestuurslid bij beroepsorganisatie Federatie Financieel Planners.
  redactie