RSS Nieuws

 • Spoedwet voor testament op afstand 3 april 2020
  Het kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat het tijdelijke mogelijk maakt om op afstand akkoord te gaan met testamenten.
  Anne-Marie Noordenbos
 • Oudedagsreserve telt maar één keer voor ondernemingsvermogen 3 april 2020
  Bij de berekening van een belaste afname van een oudedagsreserve hoeft de ondernemer zijn ondernemingsvermogen niet te verminderen met de oudedagsreserve. Maar hij moet die oudedagsreserve evenmin optellen bij zijn ondernemingsvermogen.
  Remco Latour
 • ECLI:NL:GHARL:2020:2530 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24-03-2020, 19/00136 3 april 2020
  IB/PVV. Bron van inkomen. Dienstverlening op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en de opvoedings- en onderwijspraktijk. Objectieve voordeelsverwachting? Meer informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:2530&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
 • ECLI:NL:GHARL:2020:2529 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24-03-2020, 19/00135 3 april 2020
  IB/PVV. Bron van inkomen. Dienstverlening op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en de opvoedings- en onderwijspraktijk. Objectieve voordeelsverwachting? Meer informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:2529&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
 • ECLI:NL:GHARL:2020:2528 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24-03-2020, 19/00062 3 april 2020
  VPB. Vermindering afdracht verhuurderheffing. In mindering brengen op verhuurderheffing of op de aanschaffings- c.q. voortbrengingskosten van de gestichte sociale huurwoningen? Meer informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:2528&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
 • ECLI:NL:GHARL:2020:2615 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24-03-2020, 18/01024 tm 18/01026 3 april 2020
  Zuiveringsheffing bedrijven. In een bijlage bij de belastingverordening is verwezen naar NEN-normen. Is met betrekking tot deze normen voldaan aan de kenbaarheidseisen? Meer informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:2615&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
 • ECLI:NL:GHARL:2020:2440 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24-03-2020, 19/00461 3 april 2020
  Wet Woz. Waardevaststelling woning. Meer informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:2440&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
 • ECLI:NL:GHARL:2020:2438 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24-03-2020, 19/00241 3 april 2020
  Wet Woz. Proceskostenvergoeding beroep. Meer informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:2438&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
 • Herziening omzetbelasting jongvee en melkkoeien na beëindiging landbouwregeling 3 april 2020
  De ‘gebruiksvee’-arresten hebben gevolgen voor ondernemers voor wie op 1 januari 2018 de landbouwregeling verplicht eindigde en voor ondernemers die eerder dan genoemde datum vrijwillig uit die regeling stapten. Voor (landbouw)ondernemers, waaronder melkveehouders, die ervoor hadden gekozen om onder de landbouwregeling vrijgesteld van omzetbelasting te presteren, was de omzetbelasting op opfokkosten van jongvee niet aftrekbaar.... […]
  Anne-Marie Noordenbos
 • Regels voor belastinguitstel versoepeld 2 april 2020
  Het aanvragen van belastinguitstel voor ondernemers en zzp'ers wordt eenvoudiger, geldt voor meer belastingen en het wordt voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen.
  Anne-Marie Noordenbos