AlGrauwde & Partners. Financiële administratie.

Financiële Administratie

De financiële bedrijfsadministratie vormt de basis voor het jaarrapport en de fiscale aangiften, met een correcte boekhouding voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en kunt u beter geïnformeerde beslissingen over uw onderneming nemen. Administratieve dienstverlening door ons kantoor kan zowel het overnemen van de gehele bedrijfsadministratie omvatten, maar ook enkel de begeleiding bieden bij de administratie die u voert in eigen huis. Het voordeel van de complete bedrijfsadministratie uitbesteden aan ons kantoor is dat deze direct correct verwerkt wordt en op een efficiënte manier aangeleverd kan worden aan bijvoorbeeld de Belastingdienst. Ook kunnen wij u gemakkelijker adviseren omdat alle benodigde gegevens reeds bij ons aanwezig zijn.

De jaarrekening

Een van de mogelijkheden bij AlGrauwde & Partners is om via een tussentijdse rapportage te weten te komen waar u en uw onderneming staan halverwege het nieuwe boekjaar. Dat is prettig, want dan wordt u niet verrast als de jaarrekening wordt opgemaakt. Het doel van een jaarrekening is om u een duidelijk overzicht te geven in uw financiële situatie van uw onderneming. Daarnaast wordt iedere ondernemer verplicht gesteld om zijn/ haar financiële situatie te verantwoorden aan de Belastingdienst. Een goede jaarrekening is ook handig als u bijvoorbeeld een hypotheek wilt afsluiten of een lening aan wilt gaan, de desbetreffende instantie zal altijd vragen naar uw financiële situatie. Op basis van de jaarrekening kunnen analyses gemaakt worden en conclusies getrokken worden, zodat de juiste beslissingen genomen kunnen worden voor de toekomst van uw bedrijf.

In onze jaarrekening treft u de volgende gegevens aan:


• De samenstellingsverklaring
• De fiscale positie
• De balans
• De winst- en verliesrekening
• Toelichting op de jaarrekening
• Toelichting op de balans
• Toelichting op de winst- en verliesrekening
• Specificatie van het Kapitaal


Voor een Besloten Vennootschap, een Naamloze Vennootschap of Vereniging zullen ook de onderstaande gegevens verstrekt worden:


• Wettelijke vrijstelling
• Bestemming over het resultaat van het vorig boekjaar
• Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar
• De notulen
• Aandeelhoudersvergadering
• Publiceren van een publicatiebalans en het deponeren van deze stukken bij de Kamer van Koophandel.


Mocht uw onderneming onderdeel zijn van een groep, dan is het zeker mogelijk om een geconsolideerde jaarrekening voor u samen te stellen. Een geconsolideerde jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een groep. Met een groep wordt bedoeld een verzameling van bedrijven die onder directe of indirecte toezicht staat van eenzelfde moederonderneming.


Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.