AlGrauwde & partners. Loonadministratie.

Loonadministratie

Wij zijn van mening dat salarisadministratie een vak apart is. Daarom biedt ons kantoor de mogelijkheid om uw loonadministratie uit handen te geven aan een van onze gespecialiseerde medewerkers. Uw salarisadministratie is bij ons in ervaren handen. Wij zorgen ervoor dat de verloning correct en tijdig wordt uitgevoerd. Daarnaast stellen wij per periode een aantal salarisdocumenten beschikbaar zoals salarisstroken, journaalposten en betaaloverzichten.

Bij het uitvoeren van een salarisadministratie dient er onder anderen rekening te worden gehouden met de sociale en fiscale wetgeving, met arbeidsrecht en het toepassen van de eventuele cao die bij uw onderneming hoort. Door onze jarenlange dienstverlening in de salarisadministratie hebben wij veel ervaring met vele branches en cao’s.

Het is van belang om uw loonadministratie goed bij te houden voor de maandelijkse aangiften en afdrachten van loonbelasting en andere sociale lasten. Behalve de aangiftes richting de Belastingdienst, zorgen wij voor een overzichtelijke salarisspecificatie voor iedere werknemer.

Wij werken met het salarissoftware programma Numbers. Numbers is een online platform dat werkgever, werknemer en ons toegang geeft tot de salarisadministratie. Numbers zorgt voor een geautomatiseerde salarisverwerking met ruim 200 controles op Wet en Regelgeving. Daarnaast bezitten onze medewerkers deze kennis uiteraard ook, waardoor de lonen zonder problemen uitbetaald kunnen worden.

Mocht u meer vragen hebben over de mogelijkheden voor uw onderneming wat betreft de loonadministratie, neem gerust contact met ons op.